مقام سازمان ملل بر حمایت مالی و فنی از ایران در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد

در این دیدار که به منظور رایزنی برای گسترش روابط و همکاری‌های دو طرف در حوزه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرم و فساد صورت گرفت، درخصوص طیف وسیعی از مباحث تبادل‌نظر گردید.

مدیر اجرائی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با اشاره به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر، اعلام نمود که این نقش در گزارش سال ۲۰۱۹ دفتر که در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر خواهد گردید، مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

“وری فدتوف” بر اراده جدی این دفتر بر حمایت مالی و فنی از فعالیت‌های ایران در زمینهٔ مبارزه با مواد مخدر و جرم تأکید و اظهار کرد: به مراجع مربوطه دستور داده است راه‌های نوین حمایت از اقدامات ایران را بررسی و عملیاتی کند.

دهقانی نیز با اشاره به وضعیت خاص جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران که در مسیر ترانزیت عمده مواد مخدر قرار گرفته و سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون یورو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر صرف می‌کند، حمایت‌های بین‌المللی در این خصوص را ناچیز ارزیابی کرد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با توجه به عدم همکاری کشورهای حمایت‌کننده مالی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل ملاحظات سیاسی و نیز فشارهای ناشی از یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، اظهار کرد: چنین شرایطی می‌تواند بر ظرفیت و توانائی‌های ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأثیر منفی برجای گذارد.

شبک**اروپام ** ه ن **۱۳۹۲