تصویربرداری از فعالیت عمیق مغزی با یک روش غیر تهاجمی

به گزارش روز شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، کلسیم به عنوان یک مولکول سیگنالینگ نقش بسیار مهمی در پیام رسانی، ساماندهی و نظارت بر عملکرد سلول ها ایفا می کند.تصویربرداری از کلسیم در سلول های مغز می تواند نحوه ارتباط نورون ها با یکدیگر را آشکار کند؛ ولی روش هایی که تا امروز مورد استفاده قرار گرفته، قادر به نفوذ در عمق مغز نیستند و فقط می توانند به چند میلیمتر از مغز نفوذ کنند.
محققان دانشگاه MIT برای حل این مشکل و تصویربرداری از فعالیت کلسیم به روش جدیدی دست یافته اند که بر مبنای فناوری MRI قرار دارد. در این روش پیگیری فرآیند سیگنالینگ در نورون های حیوانات زنده امکان پذیر شده است و می توان فعالیت سلول های عصبی را به رفتارهای خاصی مرتبط کرد.
محققان بر این باورند که این روش برای اولین بار است که با استفاده از فناوری MRI به عمق مغز و سلول زنده نفوذ می کند و فعالیت سلول های عصبی را نمایش می دهد. توان و دقت این فناوری با فناوری های نوری قدرتمند قابل قیاس است.
در طول چند دهه اخیر روش های تصویربرداری دیگری نیز برای مشاهده فعالیت کلسیم با برچسب گذاری کلسیم با مولکول های فلوروسنس مورد استفاده قرار گرفته اند که آنان نیز قادر به نفوذ در اعماق مغز نیستند.
این روش جدید کاملا غیرتهاجمی است و می تواند برای مشاهده فعالیت های سلول ها مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج این مطالعه در نشریه Nature Communications منتشر شده است.
علمی (6) ** 9259**1440

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


MRI


مسير سيگنالينگ


كانال كلسيم