تخریب خودرو ها بعد از بازی پرسپولیس و سپاهان در اصفهان

ایرنا – اصفهان – تصاویر از خسارت های بازی تیم های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان را نشان می دهد.عکاس : رسول شجاعی