بزاق طعم مواد غذایی را تغییر می دهد

به گزارش روز یکشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، در این تحقیقات از داوطلبان خواسته شد به مدت یک هفته، هر روز سه مرتبه یک شربت شکلات تلخ را بنوشند و طعمی را که احساس می کنند، رتبه بندی کنند.
در این آزمایش با گذشت زمان امتیازی که داوطلبان به تلخی شربت می دادند، کاهش یافت. به عبارت دیگر از نظر آن ها به مرور زمان از میزان تلخی شربت کاسته می شد، در حالی که چنین نبود.
در آزمایشاتی که روی بزاق داوطلبان انجام گرفت، مشخص شد ترکیب بزاق آن ها نیز تغییر کرده و میزان پروتئین های سرشار از پرولین که با ترکیبات گس و تلخ پیوند برقرار می کنند، در بزاق داوطلبان افزایش یافته است.
به اعتقاد محققان این دو تغییر در بزاق و کاهش احساس تلخی با یکدیگر ارتباط دارند و بدن از طریق تغییر ترکیب بزاق، خود را به گونه ای سازگار می کند که طعم ناخوشایند ترکیبات تلخ را کاهش دهد. به عبارت دیگر بزاق قادر است طعم مواد غذایی را تغییر دهد.
گزارش کامل این تحقیقات در انجمن شیمی آمریکا ارائه شده است.
علمی (6)**9259**1440

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


بزاق


پرولين