برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی رازی معرفی شدند

دکتر اصغر عبادی فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: یازده نفر در قسمت محققان حقیقی برگزیده شده اند که 6 نفر در حوزه علوم بالینی و سلامت، 3 نفر در علوم پایه پزشکی و 2 نفر هم در ابداعات و اختراعات، انتخاب و معرفی شدند.
وی اظهار داشت: دکتر ‘لیلا آزاد بخت’ از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر’حمید احمدیه’ از مرکز تحقیقات چشم شهید بهشتی، دکتر ‘محمداسماعیل مطلق’ از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر’محمد سمیعی’ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر’زهرا بهادران باغبادرانی’ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر’فرشید قنبری’ از دانشکده علوم پزشکی آبادان به عنوان برگزیدگان حوزه علوم بالینی و سلامت این جشنواره انتخاب شدند.
عبادی فر افزود: دکتر’محمد رمضانی’ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر’بهزاد برادران’ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دکتر’سیدمهدی حسنیان مهر’ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان برگزیدگان بخش علوم پایه پزشکی معرفی شدند.
وی اظهار داشت: دکتر’محمودرضا جعفری’ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت دارویی کادوس خورشید به عنوان برگزیدگان بخش ابداعات و اختراعات و فناوری بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معرفی شدند.
عبادی فر، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، بقیه الله(عج) و شهرکرد را به عنوان دانشگاه های برگزیده این جشنواره معرفی کرد و گفت: کمیته های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، کرمانشاه و کردستان که بیشترین فعالیت پژوهشی را داشته اند به عنوان کمیته های دانشجویی برگزیده انتخاب شدند.
وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در حوزه فناوری سلامت سه برگزیده معرفی شده است، اظهار داشت: عنوان برگزیده در این بخش به دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مشهد اختصاص یافت.
دبیر بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی گفت: این موضوع نشان دهنده اهمیت فناوری ها در حوزه سلامت است و دانشگاه های پیشرو در حوزه فناوری سلامت معرفی و انتخاب شدند.
عبادی فر، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات تغذیه در بیماریهای غدد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز تحقیقات آنالیز دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را به عنوان مراکز تحقیقاتی برگزیده این جشنواره اعلام کرد.
دبیر بیست وچهارمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی گفت: در مرحله ثبت نام این جشنواره 300 نفر شرکت کننده داشتیم که در سه گروه علوم بالینی و سلامت، علوم پایه پزشکی و ابداعات، اختراعات و فناوری شرکت کردند.
عبادی‌فر گفت: با توجه به داوری های صورت گرفته در مراحل مختلف، در نهایت از 11 برگزیده حقیقی و 18 برگزیده حقوقی تقدیر خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه مراسم اهدا جوایز و معرفی رسمی آنان در روز 24 دی ماه در سالن امام جواد(ع) ستاد وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این مراسم از برگزیدگان حقیقی و حقوقی تقدیر و تجلیل خواهد شد.
عبادی فر ادامه داد که افراد حقیقی از 2 طریق امکان ورود به بیست و چهارمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی را داشتند. یکی از طریق فراخوان عمومی است که هر محقق دانشگاه های علوم پزشکی می توانست در این جشنواره ثبت نام کند و ، روش دوم محققان طراز اول را ما دعوت کردیم تا در این رویداد علمی شرکت کنند.
وی افزود: دانشجویان ایرانی خارج از کشور هم امکان حضور در این جشنواره را داشتند که تعداد محدودی امسال شرکت کردند که حائض رتبه برگزیده در این جشنواره نشدند.
دبیر بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی گفت: برگزیدگان جشنواره رازی در بخش اشخاص حقیقی به عنوان نخبگان کشور محسوب می شوند و تسهیلات نخبگان در اختیار آنان قرار می گیرد.
وی افزود: باتوجه به اینکه فعالیت های برگزیدگان بخش حقوقی بیشتر از سایرین بوده، حمایت های مالی وزارتخانه در بخش پژوهش از آنها جدی تر و بیشتر خواهد بود.
علمی ** 1201 **1440

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


جشنواره رازي


معرفي برگزيدگان


وزارت بهداشت